Kleine Houtstraat 1

Doelgroepen

Doelgroepen

DOELGROEPEN KIEZEN, HET WAAROM

Als citymarketeers is het belangrijk duidelijk voor ogen te hebben welke doelgroepen we willen aanspreken en te weten wat er leeft bij die doelgroepen. Focus op de Haarlemse identiteit en kernwaarden helpen dit concreet te maken. Ook is het goed om te kijken wie er wonen in onze stad en wat het lokale aanbod is. We willen waken voor een algemene boodschap en krachtige communicatie inzetten in onze campagnes.

Bij de keuze van de doelgroepen die passen bij Haarlem is gekeken naar een match tussen vraag en aanbod en naar doelgroepen die zorgen voor meer bestedingen, seizoenspreiding en herhaalbezoek. Wat doen bezoekers hier graag? In welke lijstjes komt Haarlem voor en waar willen we op sturen? Dit alles is meegenomen in de kadering van doelgroepen die interessant zijn voor Haarlem.

Haarlem is aantrekkelijk voor de doelgroep die van het leven wil genieten. De bezoeker die kwaliteit en authenticiteit weet te waarderen. De bezoeker die het echte verhaal wil horen en de tijd neemt om de achtergrond te ontdekken. Hieraan zijn volgens een doelgroepenmodel drie groepen gekoppeld.

De waardevolle bezoeker

TOERISME ALS MIDDEL INZETTEN, IN PLAATS VAN ALS DOEL

De bezoekerseconomie die wij voor ogen hebben versterkt niet alleen de bezoekersbeleving maar ook de kwaliteit van leven in de stad en haar bewoners. De waardevolle bezoeker is van zowel economisch als sociaal belang voor de stad.

Het gaat om bezoekers die de verscheidenheid van de stad opzoeken, omdat ze in de breedte van het totale aanbod oog hebben voor duurzame vormen van vervoer en voor lokale, biologische of duurzame producten. We verkiezen de waardevolle bezoeker dan ook boven de massatoerist, die weinig uitgeeft en uit is op financieel voordeel en koopjes. Dit betekent niet dat andere doelgroepen niet welkom zijn in Haarlem, maar enkel dat wij onze marketingtools niet inzetten om deze doelgroepen te verleiden Haarlem te bezoeken.

Haarlem Marketing wil toerisme als middel inzetten, in plaats van als doel. Dat betekent een andere manier van werken en denken, waarbij je je verbindt aan regionale vraagstukken, bijvoorbeeld hoe toerisme kan bijdragen aan de leefbaarheid in kleine kernen.

Door te focussen op waardevolle bezoekers krijgt het leefklimaat in Haarlem een positieve impuls. We streven naar win-win-situaties waarin toerisme een bijdrage levert aan bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer, het cultuuraanbod en groen in de stad. Naast leefbaarheid integreren we ook zaken als werkgelegenheid, duurzaamheid en welzijn. Omdat deze manier van denken vraagt om een slim samenspel van overheid, ondernemers en instellingen jagen wij vanuit Haarlem Marketing de dialoog hierover aan en zetten we duurzame koplopers in het zonnetje.

Leefstijlvinder

DE HAARLEM MARKETING DOELGROEPEN

De Leefstijlvinder - een model voor doelgroepbepaling in vrijetijdsbesteding, het voormalige BSR-model - duidt de Haarlemse doelgroepen aan als Avontuurzoeker, Stijlzoeker en Inzichtzoeker. Zij waarderen originaliteit, kleinschaligheid en kwaliteit en zijn bereid meer tijd en budget te besteden als de ervaring daardoor beter is. Deze doelgroepen zijn oprecht geïnteresseerd in de verhalen van de stad, het erfgoed, de musea en de bijzonderheden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd.

Blijf op de hoogte

HAARLEM MARKETING NIEUWSBRIEF

Mis geen campagne, nieuws of activiteit door je aan te melden voor de nieuwsbrief van Haarlem!

Aanmelden

Haarlem