Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Haarlem Marketing kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Haarlem Marketing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Haarlem Marketing verstrekt. Haarlem Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM HAARLEM MARKETING UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Haarlem Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Haarlem Marketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Stichting Haarlem Marketing.

HOE LANG HAARLEM MARKETING GEGEVENS BEWAART
Haarlem Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Haarlem Marketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Haarlem Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Haarlem Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Haarlem Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Haarlem Marketing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Haarlem Marketing heeft hier geen invloed op.

Haarlem Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Haarlem Marketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.haarlemmarketing.nl. Haarlem Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Haarlem Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Haarlem Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Haarlem Marketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Haarlem Marketing op. www.haarlemmarketing.nl is een website van Haarlem Marketing.

Stichting Haarlem Marketing is als volgt te bereiken:
Postadres: PO Box 5574, 2000 GN Haarlem
Vestigingsadres: Grote Markt 2, 2011 RD, Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41224725
Telefoon: +31 (0)23 571 22 62
E-mailadres: info@www.haarlemmarketing.nl

Aanmelden

Haarlem