Skip to content

Het verhaal

Sinds 1936 promoot Haarlem Marketing de stad bij bezoekers, bewoners en ondernemers. Ons werkt sluit aan bij de ambities van de gemeente Haarlem en partners in de vrijetijdssector en andere stakeholders. Onze focus: een bloeiende vrijetijdseconomie voor bezoekers, unieke meeting- en congreslocaties voor de zakelijke bezoeker en Haarlemmers als ambassadeurs.

Wij zetten ons in om bezoekers te verleiden Haarlem te bezoeken. Voor een midweek, weekendje weg, vakantie of voor een zakelijk bezoek. Ook zetten we in op herhaalbezoek uit de regio en op de bleisure bezoeker. Wij lanceren hiervoor campagnes en zetten een mix van onze promotiemiddelen, zowel on- als offline, in om het gewenste bereik en maximale zichtbaarheid te realiseren.

cropped-fav.png

Wat we doen

HAARLEM MARKETING

Wij zetten ons in om bezoekers te verleiden Haarlem te bezoeken. Voor een midweek, weekendje weg, vakantie of voor een zakelijk bezoek. Ook zetten we in op herhaalbezoek uit de regio (met name voor de pijlers retail en gastronomie). Dit doen wij met een mix van onze promotiemiddelen, zowel on- als offline

We werken in een dynamisch krachtenveld.
Als Haarlem Marketing moeten we voorop lopen, maar wel in een tempo dat iedereen ons kan volgen. Alleen in nauwe samenwerking met de stad kunnen we het verschil maken. Ieder vanuit zijn eigen rol en kracht, dan is het collectief op z’n best.
Samen zetten we Haarlem in de welverdiende schijnwerpers!

De kracht

HAARLEM MARKETING

Om de groei in bestedingen met behoud van leefbaarheid in de stad mogelijk te maken is een gezamenlijke inspanning nodig van de organisaties in de vrijetijdssector.

Haarlem Marketing draagt bij aan de doelstellingen met visie en een meerjarige strategie. De gemeentelijke ambitie vertalen we hiervoor naar doelen voor de marketing van Haarlem. Onze ambitie is (inter)nationaal de positie van Haarlem als destinatie te verbeteren en uit te bouwen. Daarnaast richten we ons op bewoners en ondernemers in de stad. We focussen ons daarbij op onze pijlers en kernwaarden.