haarlem-varen-water-spaarne-gravestenenbrug-bavokerk

Meerjarenstrategie en werkplan

Jaar- en meerjarenplan

HAARLEM MARKETING

Onze kernwaarden en focus op de vier pijlers liggen aan de basis van al onze activiteiten. In ons meerjarenplan doen we een analyse, beschrijven we onze strategie, doelen, doelgroepen en uitgangspunten. Dit vertalen we ieder jaar naar een werkplan, waarin concreet staat wat we dat jaar gaan doen en wanneer. Verder sluiten onze plannen aan op de Toeristische Koers van de gemeente Haarlem en de Citymarketing Nota.

Resultaten online

JAARROND 2020

Naast onze campagnes zijn wij online het hele jaar door vindbaar en zichtbaar voor onze doelgroepen. Via verschillende kanalen zien mensen onze content en worden ze naar onze website geleid. Ben je benieuwd naar onze campagneresultaten? Bekijk deze hier in de vorm van infographics.

Aanmelden

Haarlem