Merk Haarlem

Merk Haarlem-werkateliers hebben het archetype ‘explorer’ opgeleverd. Dit archetype zal het merk Haarlem de komende tijd versterken en meer diepgang  geven. De explorer geeft in zijn betekenis van ontdekker en verkenner een concrete richtlijn voor Haarlemse activiteiten en evenementen en geeft aan in hoeverre die passen binnen de context van het merk Haarlem. Haarlem Marketing gebruikt de explorer om partijen in de stad met elkaar te verbinden en voor alle communicatiemiddelen, zoals posters, nieuwsbrieven, sociale media en de website.

Identiteit en merk
Haarlem Marketing zet de strategische identiteit en het merk Haarlem zodanig neer dat alle betrokkenen en belanghebbenden zich in de identiteit herkennen en het merk erkennen. Daarnaast bieden we een concrete meetlat waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Het doel is bewoners, bedrijven, (inter)nationale recreatieve en zakelijke bezoekers te inspireren zodat deze (vaker) naar de stad komen, wat leidt tot economische spin-off.

De merkwaarden

 • Oorsprankelijkheid: een nieuw woord omdat we écht zijn en omdat we sprankelen belangrijk vinden
 • Ontdekken: onze stad biedt altijd nieuwe mogelijkheden en kansen
 • Menselijke maat: de mens en de verbinding vinden wij een voorwaarde in onze stad
 • Genieten: wij houden van het leven en halen er het maximale uit

Missie en visie

Missie
Haarlem Marketing wil het merk Haarlem versterken en zet daarbij in op specifieke kwalitatieve uitbreiding en niet zoals de voorgaande jaren puur op kwantiteit.

Visie
In 2022 wil Haarlem Marketing gezien worden als:

 • een prominente en relevante samenwerkingspartner en verbinder tussen Haarlemse belanghebbenden
 • een betrouwbaar collectief marketingplatform voor Haarlemse partners en organisaties
 • een kennis- en netwerkcentrum voor de stad

Strategie

Haarlem Marketing wil de doelstelling voor het merk Haarlem realiseren door:

 • (inter)nationale zakelijke en toeristische kwaliteits bezoekers aan te trekken en gastvrij te ontvangen
 • bezoekers en inwoners online en offline te informeren over Haarlemse activiteiten
 • de netwerkvorming tussen culturele instellingen, (horeca)bedrijven, gemeente, detailhandel en andere belanghebbenden te bevorderen en te versterken
 • netwerken met elkaar te verbinden

Goede voorbeelden - Alleen Haarlem combineert werelden van verschil