Merk Haarlem

Missie en visie

Missie
Haarlem Marketing versterkt het merk Haarlem en beweegt bewoners, bezoekers en bedrijven om duurzaam bij te dragen aan de economie, de leefbaarheid, de tevredenheid en de trots in en om Haarlem.

Visie
Haarlem bezoeken, is bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze stad. De economische waarde van toeristisch bezoek aan onze stad is belangrijk. De balans tussen wonen, werken en recreëren is hierin leidend. Haarlem Marketing richt zich op kwaliteit, spreiding en het in goede banen leiden van toeristisch bezoek aan onze stad.

Strategie

  • Haarlem Marketing ontwikkelt – samen met haar partners –campagnes, arrangementen en producten rond de pijlers, cultuur, winkelen, gastronomie en ligging.
  • Als geen ander heeft Haarlem Marketing visie op trends en kennis van wat er speelt in de stad en bij de doelgroepen.
  • Haarlem Marketing spant zich in om zoveel mogelijk sectoren in de stad te laten profiteren van haar marketinginspanningen, waarbij op duurzame wijze wordt bijgedragen aan de economie van de stad, aan de leefbaarheid en de trots in en om Haarlem.