In het najaar van 2018 viert Haarlem haar rijke cultuuraanbod. Er zijn maar liefst vier hoogtepunten. Twee tentoonstellingen met internationale allure: Leonardo da Vinci met originele tekeningen in het Teylers Museum en Frans Hals en de Modernen in het Frans Hals Museum. En twee jubilea: 100 jaar Stadsschouwburg en 50 jaar Toneelschuur. Maar we nodigen graag alle culturele organisaties en ondernemers van harte uit om mee te doen aan Haarlem cultuurstad.

Haarlem als culturele bestemming
Haarlem heeft een uitgebreid aanbod van kunst en cultuur. De musea zijn voor (inter)nationale bezoekers een belangrijke reden om de stad te bezoeken. De activiteiten in het najaar van het Teylers Museum, het Frans Hals Museum, de Stadsschouwburg en de Toneelschuur zijn aanleiding voor een uitgebreide campagne en een extra activiteitenprogramma in de stad.

Evenementen en campagne
Haarlem cultuurstad is een evenementenperiode en promotiecampagne. De aftrap vindt plaats in het weekend van 22 en 23 september 2018. Tot december zijn er in de stad bijzondere culturele (rand)activiteiten. We kleden de stad feestelijk aan en zorgen ervoor dat de cultuurbezoeker zijn bestemming goed kan vinden.

Meedoen?
In het kader van dit project wordt het team van Haarlem Marketing een jaar lang versterkt met cultuurcoördinator Reinier Weers. Culturele makers, creatieven en (binnenstad)ondernemers kunnen op meerdere manieren deelnemen aan Haarlem cultuurstad. We komen graag in gesprek met organisatoren over ideeën voor aanvullend programma-aanbod. Heb je ideeën of vragen? Mail dan naar Reinier Weers: rweers@haarlemmarketing.nl.

De gemeente Haarlem wil aanvragers graag de gelegenheid bieden hier al vroegtijdig op in te spelen via het Cultuurstimuleringsfonds 2018. Meer info vind je op www.haarlem.nl/subsidie-cultuur. Voor specifieke informatie over eventuele financiële ondersteuning vanuit de gemeente Haarlem of voor het maken van een afspraak, mail met Jessica Kroskinski via jkroskinski@haarlem.nl.

Voor meer informatie over de campagne Haarlem cultuurstad neem contact op met Haarlem Marketing via Marlies Dingenouts, mdingenouts@haarlemmarketing.nl of Leontine Splinter via lsplinter@haarlemmarketing.nl.

De belangrijkste data op een rijtje:

  • 22 en 23 september: opening Haarlem cultuurstad
  • 30 september: start 100-jarig jubileum Stadsschouwburg, dat het hele culturele seizoen 2018/2019 loopt
  • 5 oktober: opening tentoonstelling Leonardo da Vinci in het Teylers Museum, te zien t/m 6 januari 2019
  • 13 oktober: opening Frans Hals en de Modernen in het Frans Hals Museum, te zien t/m 10 februari 2019
  • 20 oktober: start 50-jarig jubileum Toneelschuur, dat het hele culturele seizoen 2018/2019 loopt

Meerjarige periode
Haarlem Marketing draagt zorg voor de overkoepelende positionering en uitvoering van de campagne Haarlem cultuurstad. Voor Haarlem Marketing is het evenement Haarlem cultuurstad tevens een startpunt van een meerjarige periode waarin cultuur een belangrijke drager blijft van de stadspromotie. Zo zal het evenement naadloos overgaan in het nationale Gouden Eeuwjaar, een thema voor de internationale toerist, waar Haarlem een belangrijk onderdeel van is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------